"Alleen honden hebben een baasje, katten hebben personeel!"
Onbekend

FAQ

Zit je met vragen, of is er nog wat onduidelijk? Misschien vind je hieronder wel het antwoord.

Wij zijn gevestigd in Keerbergen, Hazendreef 6, waar we beschikken over een praktijk en trainingsfaciliteiten.

 

Ja, op die manier kunnen wij ons beter aanpassen aan jouw noden, om te trainen of therapie te verlenen wanneer het je het beste uitkomt. Er kunnen hiervoor wel toeslagen berekend worden voor heel afwijkende momenten.

 

 

Ja, op donderdag zijn we er steeds een dagje tussenuit.

 

Evie als zaakvoerder heeft een internationale universitaire titel op zak als PgD Clinical Animal Behaviourist (klinisch dierengedragsdeskundige), met hoofdspecialisaties honden, katten en paarden. Dit garandeert een degelijke en diepe kennis over de psyche van deze dieren, waardoor zij in staat is om deskundig te adviseren en te werken rond een heel brede problematiek, of te voorzien in een zeer deskundige training. Hiernaast is zij ook een gediplomeerde hondentrainer en hondeninstructeur. De deskundigen waar we mee samenwerken, zijn telkens stuk voor stuk mensen die degelijk opgeleid zijn, bijgeschoold worden, en die kunnen terugvallen op zowel hun eigen ervaring als die van het team.

Iedere hondentherapeut of kattentherapeut van Huisdierentherapie.be moet hetzij een universitaire titel behaald hebben, of heeft minstens een diploma behaald bij een door ons erkende instelling. Een lijst van erkende niet-universitaire instellingen kan je op eenvoudig verzoek bij ons bekomen.

 

Ja, we zorgen er voor dat we voortdurend bij zijn met de laatste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.

 

Je kan een afspraak kosteloos annuleren of verzetten tot 36 uur op voorhand, hierna brengen wij een administratieve kost in rekening ter waarde van 50% van het geldende tarief voor de sessie.

 

Momenteel beperken we ons tot honden en katten.

 

Momenteel voorzien wij geen lezingen.

 

Ja, wij blijven beschikbaar voor kleine vragen of opmerkingen via telefoon en mail.
Indien er een uitgebreidere sessie nodig is, kan je deze gewoon bijboeken zonder opnieuw een opstartconsult aan te moeten vragen en te betalen.

 

Een opstartgesprek trachten we steeds bij je thuis te organiseren, tenzij bij hoogdringendheid of wanneer de afstand te groot is. Afhankelijk van de problematiek en/of de wensen worden vervolgens de lessen verder gezet bij ons op praktijk, op onze oefenterreinen of bij je thuis.

 

Ja. We beschikken over een praktijk en twee trainingsterreinen, waarbij een ingericht is als een snuffelbos om angstige honden perfect te kunnen begeleiden. Kenmerken zijn dat deze terreinen prikkelarm zijn en weinig tot geen afleiding kennen door externe factoren.

 

We hanteren voornamelijk beloningsgerichte strategieën. Belonen werkt altijd beter dan straffen, wat bij honden meestal helemaal niet werkt of zelfs averechts.

 

We passen nooit fysieke straffen toe, omdat dit quasi nooit werkt, en veelal zelfs averechts werkt of nieuwe problemen veroorzaakt. Onze focus ligt op het creëren van een goede band tussen dier en baasje.

 

Een les voor honden duurt 45 minuten interactie, dit omdat deze tijd de maximum is dat je een hond kan belasten. Reken er op dat we doorgaans een uur aanwezig zijn.

 

 • We starten met een intakegesprek waarbij we de noden van het dier en de verwachtingen van het baasje vastleggen. Van hieruit gaan we een specifiek voorstel doen voor therapie of training, of een combinatie van beiden, al dan niet bij jou thuis, of op locatie, via elektronische weg,…
 • We voeren het programma uit zoals overeengekomen, en sturen bij waar nodig of gewenst.
   

We komen een eerste keer bij je langs om jouw hond en de hele familie en omgeving te leren kennen. We bespreken de noden en wensen, en stellen vervolgens een trainingsprogramma voor dat hetzij geheel door onze expert wordt uitgevoerd, hetzij grotendeels door jou, hetzij een combinatie van beiden. We maken een duidelijk en transparant prijsvoorstel op zonder verrassingen achteraf.

 

Bij een eerste plaatsbezoek bij jou thuis leren we je hond en zijn omgeving kennen.
Op basis van de vaststellingen, de lichaamstaal en communicatie van de hond ter plaatse of op locatie waar het probleem zich voordoet (bv. op straat), wordt een diagnose gesteld en wordt een behandeltraject voorgesteld om het probleem hetzij volledig op te lossen, of op z’n minst te verminderen.

 

 

Ja, dit doen we met plezier! Wens je te weten welk ras het beste bij jou past? Of twijfel je tussen een aantal rassen? We komen bij je thuis en analyseren jouw omgeving, we bespreken je wensen en we adviseren in de mogelijkheden.
Wil je adopteren uit een asiel? Nog beter! Indien je wil, gaan we zelfs mee naar het asiel en maken we een eerste analyse van de hond(en) in kwestie. Op die manier heb je een expert aan jouw zijde die je perfect kan vertellen wat je kan verwachten en hoe eventuele probleempjes worden opgelost.

 

Groepslessen worden verwacht in de loop van 2024 in kleine groepjes van maximaal 4 tot 5 honden op ons oefenterrein in Keerbergen. Ze worden gegeven door een gediplomeerde hondentrainer en gedragscoach.

 

Neen, dit doen we niet omdat het niet bijdraagt tot het welzijn van een hond.

 

Ja, wij werken steeds op maat van het individuele dier, om zo het beste resultaat te bekomen. Je kan ons vragen wat jij wil en belangrijk vindt. Wel is het zo dat wij nooit handelingen zullen stellen die het welzijn van het dier verminderen.

 

Hoewel sinds lange tijd een klassieke hondenschool gezien werd als de normale start van het leven van een hond, is het grote nadeel dat deze vaak heel druk zijn. Hierdoor krijgt jouw puppy veel indrukken en stimuli, waardoor deze afgeleid wordt; hij kan dan moeilijker volgen, en zal trager ontwikkelen. De ene pup is hier al gevoeliger voor dan de andere, net zoals de ene hond veel moediger zal zijn dan een andere, die angstiger is.
Met onze training zie je niet alleen alle basics van de hondenschool, maar nog zo veel meer zoals jij dat zelf wenst. Dit alles op het tempo van jouw hond, en aangepast aan zijn niveau. Daarnaast investeert onze trainer ook de nodige tijd in jou als baasje, om je veel aan te leren over de communicatie van jouw hond. Onze trainer geeft je ook de nodige tips en tricks en werkt zo aan het creëren en versterken van een optimale band tussen jou en je lieve viervoeter. Allemaal dingen die in een hondenschool bijna niet of helemaal niet gebeuren, door de beperkingen van het groepsgegeven.
Ten slotte niet onbelangrijk: onze individuele en gepersonaliseerde aanpak is de beste garantie om toekomstige gedragsproblemen te voorkomen, of al aanwezige gedragsproblemen aan te pakken tijdens de lessen.

We beschikken over oefenfaciliteiten die over alle mogelijkheden van een hondenschool beschikken.

 

 • Onze trainingsmethodes zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, wat wil zeggen dat we de pup enkel op een positieve en fijne manier dingen aanleren. Deze manier van training zorgt er ook voor dat de band tussen baasjes en pup sterker wordt en de pup zijn baasjes zal leren vertrouwen;
 • Om iets nieuws aan te leren maken we gebruik van lekkere voertjes. In het begin wil dit zeggen dat we elke goede stap gaan belonen. Gaandeweg, als de pup voldoende weg is met de oefening, gaan we het aantal ervan afbouwen, tot op het niveau van nog af en toe belonen met voertjes;
 • We gebruiken de puppypakketten als leidraad voor de training, maar dit wordt meestal gaandeweg aangepast aan de specifieke noden van de pup op dat moment en we spelen steeds kort op de bal bij de vorderingen van je kleine uk;
 • Door deze puppytrainingen wordt het ontwikkelen van eventuele gedragsproblemen op latere leeftijd voorkomen;
 • Je leert zelf ook bij over hoe honden in elkaar zitten, hoe ze denken en daardoor leer je jouw eigen pupje nog beter kennen.
   

Ja, voor kattenbegeleiding komen wij uitsluitend aan huis.

 

Vanaf najaar 2023 beschikken wij over een praktijk, die niet gebruikt zal worden voor kattentherapie. Dit omdat we verkiezen om katten steeds in hun eigen leefomgeving te begeleiden.

 

Absoluut nooit. Het zou weinig effectief zijn een kat te straffen. De behandeling van een probleem met katten zal doorgaans bestaan uit het aanpassen of corrigeren van haar leefomgeving, en/of de communicatie met de huisgenoten verbeteren.

 

Een uur per bezoek is hiervoor de richtlijn.

 

We komen bij jou thuis om de situatie te bekijken, de leefomgeving van de kat te leren kennen en de lichaamstaal en communicatie van jouw lieverd te bestuderen.
Vaak kunnen we al met enkele eenvoudige aanpassingen tot een verbetering komen, maar indien verdere opvolging toch nodig is, stellen we een opvolgingstraject voor om het probleem op te lossen.

 

Ons tarief per lesuur bedraagt € 80, btw inclusief. Een opstartconsultatie van twee uur bedraagt € 140, btw inclusief. Voor specifieke pakketten kan je de tarieven terugvinden bij de beschrijving.

Een elektronische consultatie bedraagt € 40 per begonnen half uur, btw incl, daarna € 20 per begonnen kwartier.

Voor huisbezoeken rekenen wij een kilometervergoeding van c€ 50 per kilometer heen/terug, vanaf de zesde kilometer gerekend vanuit onze standplaats, en dit via de snelste weg volgens Google Maps. Ook voor uren gepresteerd buiten de normale werkuren (ma-za na 20u00, zon- en feestdagen de ganse dag) rekenen we een supplement van € 10 per half uur.

Vanaf een afstand van 21 kilometer zijn wij door de drukte van het verkeer echter genoodzaakt een verplaatsingsvergoeding aan te rekenen van € 42 per uur rijden heen/terug, pro rata temporis, op basis van de snelste route volgens Google Maps.

 

Bij het eerste gesprek geven we je steeds een voorstel op basis van jouw noden en verwachtingen, om een traject te doorlopen. We maken duidelijke afspraken en geven je daar meteen en vrijblijvend een prijsopgave voor, gegarandeerd zonder verrassingen achteraf. Indien je akkoord gaat met ons voorstel, stellen wij een factuur op en sturen we je deze toe, of je kan meteen afrekenen via Bancontact of Payconiq.

Het eerste gesprek wordt meteen afgerekend op het einde van het consult.

 

Het opstartconsult wordt steeds op het einde van de sessie afgerekend. Je kan dit voldoen bij voorkeur via Bancontact of Payconic, zowel via de app als met een terminal. Bijkomende aankopen kan je meteen mee afrekenen, of achteraf via onze factuur.
Deze kan je snel en eenvoudig betalen via Bancontact/Payconiq dankzij de QR-code die we erop voorzien.

 

Het eerste contact wordt meteen afgerekend. De betalingstermijn van onze facturen bedraagt steeds 15 kalenderdagen, tenzij de betaling al op voorhand werd voldaan bij de opstart, of gekozen werd voor betaling per les. In deze gevallen geldt de factuur louter ter informatie.
Bij iedere factuur ontvang je onze gedetailleerde voorwaarden.

 

Ja, en dit vanaf de zesde kilometer gerekend vanuit onze standplaats (Keerbergen of Aartselaar). Helaas dwingen de energieprijzen ons om deze gedeeltelijk door te rekenen naar de klant. We nemen als basis hiervoor de snelste weg gerekend vanuit onze standplaats naar jou thuis.

Vanaf een afstand van 21 kilometer zijn wij door de drukte van het verkeer echter genoodzaakt een tarief te rekenen van 42 euro per uur rijden heen/terug, pro rata temporis, op basis van de snelste route volgens Google Maps.

 

Ja, dit kan. Wanneer je dat zou wensen volstaat het dit even te bespreken tijdens het opstartgesprek. We splitsen de factuur dan op in drie deelfacturen, waarbij de eerste iets hoger ligt, en de tweede en derde gelijk zijn. Je krijgt respectievelijk twee, zes, en tien weken betaaltermijn.
Aan deze dienst zijn geen kosten of intresten verbonden, en kortingen van promotiepakketten blijven geldig.

 

Ja, dit kan. Het is mogelijk op het einde van iedere afspraak rechtstreeks aan de deskundige te betalen. Wij verkiezen dit via Bancontact/Payconiq. Cash gaat ook, maar hou er rekening mee dat wij geen wisselgeld voorzien.
Indien er per les betaald wordt, vervallen echter wel eventuele voordeligere tarieven van pakketten, en wordt iedere les individueel gerekend en gefactureerd. Dit omdat onze administratiekosten gevoelig hoger liggen.

 

Ja, dit kan. We hebben een terminal ter beschikking onderweg of op een stand. Naast normale bankkaarten accepteren we ook Visa, Mastercard, American Express, Google Pay en Apple Pay.

Je kan tevens betalen via de Payconic-app, of onze facturen voldoen via de meegeleverde QR-code.

 

Huisdierentherapie.be

Hazendreef 6,
3140 Keerbergen
 
Mechelen - Lier - Aarschot - Kontich - Lint - Berlaar - Nijlen - Herenthout - Sint-Katelijne-Waver - Bonheiden - Keerbergen - Haacht - Boortmeerbeek - Zemst - Putte - Heist-Op-Den-Berg - Hulsthout - Tremelo - Rotselaar - Begijnendijk - Leuven

Contactgegevens

Telefoon
+32 474 02 02 12
​​​​​​​E-mail
hallo@huisdierentherapie.be